Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Wärnamo Sportklubb

Styrelse/Arbetsgrupper informerar

Sammanfattning av styrelseprotokoll nr 6 år 2019/20


Ordförande Jeanette Jarl Ågren redovisade verksamheten under perioden 23/4 -28/5 2020.

Rapport från arbetsgrupperna:

Friidrott - Prova-på kväll med 20 barn har genomförts och det ska köras 3 gånger till. Till hösten planerar man för en omgång till. 

Marknad/sponsor - Möte genomfördes den 26/5. De funderar på att sälja ett sponsorspaket för att få in lite mer pengar. De ska jobba mer med detta under nästa möte.

Tävlingar/Arena - Flera möten har genomförts. Ansökan har lämnats in för mångkamps-SM 2021. Lag-UDM har genomfört med många fina resultat. Två klubbrekord sattes. Veckans grenar har genomförts en gång. WSK-spelen kan vara i farozonen att inte bli av beroende på vad Folkhälsomyndigheten beslutar. Kvartsmaran är flyttad till sista helgen i oktober och banan kommer att förändras. Start och mål vid torget. Det blir sista året som det är en kvartsmara. Därefter kommer det att bli 10 kilometer..

Utbildning - Det finns många bra webbinarier på www.friidrott.se. Ingmar Hedin har varit och informerat om de nya friidrottsreglerna vad gäller barn.

Material – Kläder kommer att beställas på fredag den 29/5. Klubben ska ta in offerter på ny tävlingströja och inventera vilka storlekar som behövs.

Ungdomsråd – Presentation av idé i augusti.

Arrangemang/Resurs – WSK-dagen behöver planeras, den är bokad till den 11 oktober i Libanongården. Jeanette vill ha ett förslag på olika talare och en agenda till nästa möte. 

Hemsida/social medier – Flertalet möten in gruppen och hemsidan har förbättrats. Det skall tas fram en policy vad som gäller sociala medier/Wärnamo SK. Gruppen tar fram ett förslag till nästa möte. Liksom ett förslag att få våra sociala medier mer aktiva.

Hallprojekt – Klubben väntar på besked från Norhedsstiftelsen. Arvsfondsansökan kommer att slutföras när vi fått besked från Norhedsstiftelsen. 

IT – Jonas har beställt och fått 10 inloggningar till en moln-tjänst för att spara klubbens gemensamma dokument. Det är till styrelsens medlemmar och kassören. 

80-årsjubiléum – 14 november. Lena och Monica tar fram ett kostnadsförslag till nästa möte.

Rapport från kassör – Medlemsavgifter har kommit in och vi har nästan nått budget. Än så länge följer vi budgeten i stort, men om vi håller den kommer att bero på om vi kan genomföra tävlingar som planerat i höst. 

Reselotteriet – Diskussion fördes om det går att sälja reselotter i dessa Corona-tider.

Utredning övriga lotteri/försäljning – Idrottshäftet är inget alternativ. Lotteri med lokala vinster i restauranger eller caféer i Värnamo, spa i Hook mm diskuterades. Kan Bilbingo vara ett alternativ? Ett biltvättslotteri skulle också kunna vara ett alternativ. 

Statistiksystem – Jeanette ställde frågan om vi ska beställa detta system om vi nu inte får ha några tävlingar. Om vi inte beställer det nya systemet behövs två personer som jobbar med detta. 

Personliga rekord – Barn under 11 år kommer inte att redovisas några resultat för. Ett temporärt resultatkort finns framtaget för i år. Friidrottsgruppen fick i uppdrag att arbeta fram ett nytt kort/häfte 

Organisation – Vi behöver fördela om arbetet i klubben. Arbetsgrupperna behöver bli mer aktiva. 


Sammanfattning av styrelseprotokoll nr 5 2019-2020


Ordförande Jeanette Jarl Ågren redovisade verksamheten under perioden 11/3 – 23/4 2020. 

Rapport från arbetsgrupperna:

Friidrott/tränare: Gruppen har haft möte med god uppslutning den 29/3 angående träningstider. Utomhusträningen på Finnvedsvallen har kommit igång. Prova-på-träning planeras i maj.

Marknad/sponsor: Sponsorerna är i stort sett klara. Nytt möte planeras i maj. De hoppas komma upp till beräknad budget.

Egna tävlingar: På grund av Covid-19 har det blivit en del förändringar i tävlingsagendan. Wärnamo Kvartsmaraton är flyttad till den 24/10. PaprICA-loppet ställs in. WSK-mini ställs in på obestämd tid. Veteran-DM och WSK-spelen arrangeras som planerats. Lag-DM har klubben tackat nej till. Den första matchen i Lag-UDM ska köras på hemmaplan i respektive klubb. Senast 3/5 ska lagen anmälas.

Utbildning: Det finns en utbildning angående skador och en som handlar om psykisk ohälsa som går att anmäla sig till. De flesta är webbutbildningar.

Material: Hemsidegruppen lägger en nyhet med länk, med Lenas mailadress. Sista anmälningsdag 17 maj. Ingen provkollektion erbjuds pga Covid-19.

Ungdomsråd: Inget att rapportera.

Trivsel och arrangemang/Resurs: Mötet ställdes in på grund av Corona-restriktioner.


Hemsida: En grupp har träffats och uppdaterat hemsidan. De konstaterar att träningsgrupperna behöver bli mer aktiva på hemsidan.

Hall: Klubben har ett pågående arbete med en träningshall. Flera möten har förflutit och många har varit engagerade. Kommunen har tackat nej till nuvarande ansökan om bidrag men styrelsen har valt att arbeta vidare för att hitta andra lösningar mot kommunen samt ansökt/er bidrag från Norheds och Arvfonden 

Kassören har gjort en del revideringar i budgeten på grund av rådande omständigheter. 

Covid-19

Klubben tappar sponsorspengar för PaprICA-loppet. Beslut om reselotterier måste tas inom kort. Madeleine undersöker hur idrottshäftet fungerar. Resursgruppen samlas för att diskutera hur vi ska göra, om vi ska fortsätta med reselotter eller börja med idrottshäftet istället. Vad gäller tävlingar vill förbundet satsa på ungdomar födda -02 till -08. Förbundet vill att man ska arrangera Arenatävlingar ”lokalt, asnvarsfullt o i småskalighet”. För att ungdomarna ska få ett resultat föreslår förbundet ”Veckans grenar” där klubben kan välja någon/ra grenar varje vecka under maj och juni. Tävlingsgruppen och Maria från friidrottsgruppen får jobba vidare med hur vi ska lösa detta. Fortfarande är det max 50 personer som gäller. Man ska rengöra redskap och inga ungdomar som är krassliga får vara med på träning eller tävling.


Nästa möte 14/5 kl 18:00


Sammanfattning av styrelseprotokoll nr 4 2019-2020

 

Enligt rapport från kassören är ekonomin i balans.

Rapport från arbetsgrupperna:

Sponsorgruppen – Arbete pågår. Annonsskylten tillverkas i början av augusti.

Materialgruppen – En del prishöjningar av tränings- och tävlingskläder.

Tävlingar/arenagruppen –Kvartsmaran och Papricaloppet den 2 maj ligger i fas i planeringen. WSK-mini den 13/5 planeras också för och IFK Sävsjö och Villstad GIF ska bjudas in (11 år eller yngre). Tränare, veteraner och äldre aktiva ansvarar för funktionärsskapet till WSK-mini. Kjell Ahnstedt fick en avtackning från Svenska friidrottsförbundet på ISM för lång och trogen tjänst.

Friidrottsgruppen – Ett föräldrarmöte har genomförts med god uppslutning. Vi har haft deltagande i SM, JSM och IUSM. Ett träningsläger till Polen på påsklovet är inplanerat. Utomhusträningen börjar vecka 17.

Trivsel/arrangemang – Madeleine sammankallar till ett möte för att organisera vad som ska göras i den här gruppen bland annat behöver Karnevalen den 16/5 planeras för.

Ungdområd - Frida har fått i uppdrag att starta upp en grupp med tanke på barnkonventionen. Dels ska ungdomarna bli mer delaktiga och lämna synpunkter på träning och dels kan man få till en gemenskap över grupperna.

 

Klubben firar 80 år. Den 14 november är datum bokat för ett jubiléum.

 

IT/Hemsida – Jonas jobbar fortfarande med en gemensam lagringsplats. Den nya hemsidan är under uppbyggnad och det saknas fortfarande en del uppgifter där. Det kommer efterhand. Tävlingsledning – rekryteringsprocess. Klubben behöver jobba för att hitta fler nyckelpersoner för viktiga positioner i tävlingsgruppen.

 

Uppdatering av Policyn Tryggt idrottande – Begränsat registerutdrag för ledare har gjorts.

 

Nästa möte: 8/4 kl 18:00


Uppgiftslämnare: Arnold Gustavsson

Utdrag från styrelsemöte nr 10 2018/19          3/9 2019

Ekonomin under kontroll

Ny träningsgrupp ålder 7-8 år startas upp

Nya reklamskyltar är framtagna för år 2019/20

Avrapportering WSK spelen fungerade bra o med bra deltagareantal

Vår finnkampsresa var trevlig vi tackar våra sponsorer Smålandsidrotten och Värnamo Godstrafik för sponsring av en del av resan.

Magnus mejlar ut länk till tränare ang höstens utbildningar

Vi ha köpt in två tävlingsrullstolar för vårt bidrag från Norhedsstiftelsen

Arbetet med ev ny hall pågår

Vi har nu klarat av föreningens antidopingplan skall förmedlas ut till våra aktiva

Årsmöte på tre liljor 8/12 kl 15.00 bokat

WSK dagen diskuterades tid skall bokas vi har fått Angelica Bengtsson och Ellen Olsson som gäster på denna

Nästa möte 11/11 kl 18.00


Utdrag från styrelsemöte nr 9 2018/19         19/7 2019

Ekonomin under kontroll

Marknadsgruppen rapporterade införsäljning annonser o sponsorer tom juli sedan tryck av nya reklamtavlor för år 2019/20.

Sanktioner för våra egna tävlingar bevakas och sköts av Kjell Ahnstedt

Finnkampsresan under kontroll

Vi skall ha en utbildning för funktionärer inför WSK spelen

Ungdomsrådet har haft möte många goda förslag presenterades av Frida Deltin

WSK deltog i Nationalsdagsfirandet

Möte skall hållas med Kommunen den 29/7 ang träningslokaler

De 3 sista punkterna i Vaccination mot doping genomgicks nu skall monica och kjell ta fram en handlingsplan.

Anmälningsrutiner tävlingar skall framdeles ske genom Sportadmin

Jonas skall kolla upp klubbrekord mm till hemsidan.

Nästa möte 3/9

 

Utdrag från styrelsemöte nr 8 2018/19        27/5 2019

Ekonomin under kontroll.

Inomhustider 2019/20 bokade av Adam

Våra prova-på-kvällar för barn har varit populära skall fortsätta under hösten

Tävlingsanmälan i sportAdmin fungerar bra.

Våra egna tävlingar Wärnamo Kvartsmarathon samt WSK mini har utförts och fungerat bra. Papricaloppet med 250 deltagare fungerade jättebra.

Alla träningskläder utdelade har fungerat bra

Vi tog de tre första stegen i Vaccinera klubben mot doping fortsätter nästa möte

Vi beslöt att beställa en ny stavhoppsmatta.

Nya tävlingsregler för aktiva upp till 11 år skall genomgås av Kjell A

Vi har deltagit i Karnevalståget vi fick en fin andraplats i tävlingen om bästa ekipage

 

Udrag från styrelsemöte nr 7 2018/19              23/4 2019

Ekonomin under kontroll följer i stort sett budget

Finnkampen är bokad ca 15 personer

Tävlingskläder beställda har kommit skall lämnas ut snarast

Planering inför karneval och Nationaldagen pågår

Vi har bidrag från Norhedsstiftelsen till stavhoppsmatta mm

Vi gick igenom fem målsättningar av ca 10 ang WSK mot år 2025

Adam o Maria skall boka inomhustider 2019/20

 

Utdrag från styrelsemöte nr 6 2018/19             25/3 2019

Föreningens ekonomi under kontroll lite mindre bidrag än budgeterat.

Arnold o Ronny har träffat ICA Kvantum ang. paprICAloppet

Maria redogjorde för deltagande i tävlingar se hemsidan

Vi ändrade funktionärsutbildningen till i början av augusti

Lena informerade att tävlingskläder är beställda o är på gång

Frida har gjort en enkät som de aktiva skall fylla i.

Vi skall deltaga i Karnevalen och nationalsdagsfirandet.

Vi diskuterade målen för verksamhet i projektet WSK mot år 2025

Policydokumentet för föräldar reviderades.

Madelene och Adam fick i uppdrag att behandla vårt löfte från Arvsfonden.

Adam funderar på att arrangera ett arrangemang isamband med kommunens firande av 100år

 

Utdrag från styrelsemöte nr 5 2018/19             27/2 2019 

Mindre kommunala bidrag år 2018 mot budgeterade ny budgetprognos -50tkr

Ansökt om stavhoppsmatta på Norhedsstiftelsen

Tränarmöte inplanerat den 6/4

Huvudtränarna kommer att lägga upp en plan för gemensamma tävlingar

Frida Deltin har påbörjat en ledareutbildning, vi kommer att anordna en gemensam domareutbildning under ledning av Kjell Ahnstedt.

Klädprovardagar har skett under två kvällar.

Under avsnittet WSK mot år 2025 presenterades en nulägesanalys.

Ansökning om lotteriregistering för kommande år skall ske till Kommunen

Lokalgruppen jobbar på

 

Utdrag från styrelsemöte nr 4 år 2018/19         12/2 2019

Tillsättning av arbetsgrupper sammankallande i varje arbetsgrupp är rapporteringsskyldig mot styrelsen.

Arnold presenterade Föreningssmart ett utvecklingsarbete med prioriterade utvecklingsområden inom föreningen. Vi skall gå vidare med detta arbete.

Vi diskuterade årets ev Finnkampsresa anmälan skall ske till Lena Hammarström.

En arbetsgrupp utsågs till Hallfrågan vilka skall jobba med detta projekt.

Vi beslöt att söka 150.000kr till stavshoppsdetaljet från Norhedsstiftelsen

 

Utdrag från styrelsemöte nr 3 år 2018/19         19/1 2019

Vi har skickat ut sponsorförfrågningar för år 2019

Projektet SAJO hallen är nedlagt p.ga ekonomin i projektet

Konstituering av styrelse samt påbörjat arbetet med att tillsätta arbetsgrupper.

Magnus har mejlat ut inbjudningar för utbildning.

Verksamhetsplan för år 2018/19 presenterades

WSK mot år 2025 denna punkt skall vara med på varje styrelsemöte där vi upprättar punkter som skall diskuteras.

Frida Deltin skall ta fram en aktivitetskalender för året.

Något sommarjobb kan vi inte ha p.ga att vi har inte ungdomar som kan handa detta.

 Vi skall söka medel från Norhedsstiftelsen.

Kjell och Lena fick i uppdrag att undersöka möjligheten om en Finnkampsresa.

 

Utdrag från styrelsemöte nr 2 år 2018/19         14/1 2

Information av Adam om SAJO-hallen inför beslut om att gå vidare eller avsluta projektet.

Styrelsen samt tränare tog beslutet att avsluta projektet finns för närvarande ingen ekonomi i projektet samt inte plats för en fungerande verksamhet.

Styrelsen föreslog att det ska skapas en ny arbetsgrupp för att kolla upp om det finns möjlighet att bygga en egen hall för vårt ändamål.

Nästa möte 29/1 2019

 

Utdrag från styrelsemöte nr 1 år 2018/19           14/11 2018

Information av Adam ang. SAJO-hallen samt Frida Deltin om den kommande ungdomsgruppen.

Genomgång och påskrift av bokslut 2017/18

Styrelsen fastställde budgeten för år 2018/19

Information att vi gå över till SportAdmin 1/1 2019 två utbildningsträffar skall hållas i November.

Styrelsen avstämde våra policdokument mot den bedrivna verksamheten.

Verksamhetsberättelsen 2017/18 skall nu skickas till tryckning.

Statistiken för året upprättad av Kenty skall kompletteras med Castorama.

WSK står för hälften av beslutat träningsläger med ett max på 3.000kr

WSK står för hälften av vårdnadsförsäkringar

Ronny hade haft en träff ang. kläder och förråd

 

Utdrag från styrelsemöte nr 8 år 2017/18          24/10 2018

Verksamhet 13/9-24/10

Kasttävling på Finnvedsvallen

Skickat in anmälan om försäljning reselotteri till Vmo Kommun

Inventering har skett av WSK förråd inför bokslutet

WSK dagen har ägt rum på Solgården i Bor med ett 60 tal deltagare

Sammanfattning av årets säsong har skickats till WSK föräldrar

Div möten ang. SAJO hallen har ägt rum.

Ekonomi:

Bokslut och budgetarbete pågår

Marknad:

Det har gått ut en förfrågan till föräldrar om hjälp till att ordna sponsorer och annonsörer.

Egna tävlingar/arena:

Sanktioner är sökta för Kvartsmaran och WSK spelen. Santion för ev kasttävling söks av Adam.

Friidrott:

se hemsidan

Utbildning:

inget att rapportera

Övrigt:

Viss avstämning av WSK dagen genomgicks antalet deltagare ca 60 st,överlag kan konstateras att dagen blev lyckad. Fortsatt uppföljning kommer att ske.

Vi gjorde en översiktlig granskning av budget 2018/19.

Ett ungdomsråd under Frida Deltins ledning skall bildas.

Årsmöte skall ske den 9/12 kl 16.00 på Tre Liljor.

Arvsfondsansökan SAJO skall ske av WSK som garant.

Frågor om vårdnadsföräkringar elitaktiva togs upp.

Madelene meddelade att vi blivit tilldelade 90tkr från Norhedsstiftelsen till vår grupp med funktionsvariationer.

Vi beslutade att för nästa år utse Adam o Maria som huvudtränare i föreningen  med ansvar att lägga upp program och hjälpa övriga tränare vid behov.

Nästa möte: 14/11 kl 18.00

 

Utdrag från styrelsemöte nr 7 år 2017/18           12/9 2018

Verksamhet 4/7-12/9

Skickat bokningar inomhustider 2018/19

Sommarfest för tränare och styrelse i Villatorp

Beställt nya reklamtavlor 2018/19

Skickat LOK stöd våren 2018

WSK spelen 19/8

Internutbildning tränare med 10 talet deltagare

Diverse möten ang SAJO hallen

Ekonomi:

Resultatet följer i stort sett budget. Arbetet med budgeten 2018/19 påbörjat

Marknad:

Reklamskyltar för år 2018/19 framtagna

Egna tävlingar/Arena:

Uppföljningsmöte av årets tävlingar har gjorts har fungerat i stort sett bra förutom strul med tidtagningsanläggningen.

Friidrott:

Ellen Olsson har deltagit i två Landskamper med Finnkampen som höjdpunkt.

Ellen tog guld i stavhopp på JSM övriga deltagare på USM o JSM har skött sig bra med många fina placeringar.

Utbildning:

En intern föräldrautbildning har genomförts med 10 talet deltagare

Övrigt:

WSK-dagen 2018 skall genomföras på Solgården i Bor 6/10

Beslutades om 2018 års reselotteri med Arnold som föreståndare

Frågor om en Stavpool för Småland togs upp hänfördes till Smålands Styrelse

Fått förfrågan att hålla tävlingen Kalvinknatet inga beslut togs

Div aktiviteter skall genomföras baserat på bidrag från Norhedsstiftelsen

 

Utdrag från styrelsemöte nr 6 år 2017/18            4/7 2018

Verksamhet 12/4-3/7 2018

Skickat redovisning 2017 års reselotteri

Vi har erhållit Erikspriset 5.000kr för vårt arbete med funktionshindrade

Vi deltog i Karnevalsparaden o kom på 2:a plats och erhöll 3.000kr

Johan Brasch erhöll Värnamo Kommuns idrottspris för år 2017

Vi har haft inspirationskväll för aktiva med diskuskastarna Simon o Kenth

Lämnat enkätundersökning till Värnamo Kommun

Fortlöpande möten ang. SAJO hallen

Ekonomi:

Ekonomin följer budget.

Vi har sökt bidrag från Norhedsstiftelsen på 100.000 avs. funktionsvariationer

Marknadsgruppen:

Annonser sålda för ca 40tkr målsättning 55tkr,sponsorförsäljning följer budget

Egna tävlingar/Arena:

Ronny redogjorde för problmen med eltidsanläggningen

Friidrott:

Maria redogjorde för de tävlingar vi deltagit i se mer info hemsidan

Övrigt:

Beslutades att flytta fram föräldramötet(WSK-dagen) till den 6/10

Madelene har reviderat informationen till ny aktiva och dess föräldrar

Vi har beslutat att ansöka om idrottslyftsmedel via Smålands Idottsförbund för aktivitetsytor i SAJO hallen belopp 400.000kr avs investtering utrustning

Bokningar inomhus 2018/19 genomgicks o godkändes

Nästa möte onsdagen 12/9


Utdrag från styrelsemöte nr 5 år 2017/18       23/5 2018

Strategi/planering " WSK mot år 2025"

Träning, föräldramedverkan m.m

 

Utdrag från styrelsemöte nr 4 år 2017/18      11/4 2018               

Verksamhet 8/3-11/4 2018

Gått ut med kallelser föräldrar ang aktiviteter år 2018

Bokningar Finnvedsvallen klara

Upprättat WSK deklaration

Möte med tränarna för planering av säsongen

Skickat ut inbjudningar Kvartsmarathon Sponsorer/annonsörer

Möte med fastighetsägare ang SAJO hallen

Arbetsgrupper:

Ekonomi:

resultatet följer upprättad budget

Marknad:

Arbetet med försäljning av annonser 2018/19 skall påbörjas omgående

Swedbank sponsring klar

Egna tävlingar/arena

Totalt går det åt ca 280 arbetspass för årets tävlingar ca 210st klara ett jättejobb at klara detta.

Friidrott

Maria redogjorde för träning Finnvedsvallen år 2018

Tränarmöten har ägt rum för planering år 2018

Övrigt

Vi diskuterade den framtida organisation i WSK vi måste få mer att hjälpa till

Vi skall kalla till föräldramöte när vi är klara själva hur vi vill ha det

Träningsläger för de yngre väntar vi med till nästa år pga att det är många tävlingar för de yngre under året

Visst avtapp av passiva medlemmar har skett denna grupp blir mindre för varje år kanske helt naturligt.

Nästa möte: onsdagen 23/5 kl 18.00 ämne WSK mot år 2025 tränare inbjudes 

 

Utdrag från styrelsemöte nr 3 år 2017/18                   7/3 2018

Verksamhet 18/1-7/3 2018

Skickat bidragsansökning LOK o Värnamo Kommun

Skickat medlemsavgifter år 2018

Lämnat kontrolluppgifter och reklamskatt år 2017

Besökt Glintons Osby ang nya tävlingspriser

WSK var representerade vid Smålands årsmöte

Skickat dragning 3 och 4 reselotteri år 2017

Arbetsgrupper:

Ekonomi:     Vi följer budget

Marknad:     Väntar svar från 2 sponsorer för år 2018

Egna tävlingar/arena: Besökt Glentons i Osby ang nya tävlingspriser

                                       Möte nr 1 har avhållits ang tävlingar år 2018

                                       Går åt ca 70 funktionärer varje dag på Stora DM

Friidrott:       Maria rapporterade om vår senast SM medalj

                       Elin Olsson IJSM Guld på nytt pers 3.97

                       Tränarmöte ang. sommaren 2018

                       Vi tog även medaljer på IVSM

                       I övrigt se hemsidan.

Övrigt:

Föräldraträff planeras under våren 2018

Vi skall vara med på frukostmöte ang. framtidens idrottsanläggningar

Vi skall gå igenom regler för utdelning Standar samt hedersmedlemmar

Vi skall deltaga i Karnevalen och Nationalsdagsfirande

Nästa möte 11/4 2018                            

 

Utdrag från styrelsemöte nr 2 år 2017/18              17/1 2018

Verksamhet 9/11-17/1 2018

Diverse möten med SAJO hallen,bolaget klart Värnamo Multiarena AB

Upprättat och tryckt verksamhetsberättelse år 2016/17

WSK 77.e årsmöte på Hotell Tre Liljor

Skickat bokslut och verksamhetsberättelse till Värnamo Kommun

Dragning nr 1 och 2 i 2017 års reselotteri avklarade

Lägerdag i Växjö på Telekonsult Arena med ett 50 tal deltagare 

Vi erhöll Värnamo Kommuns Föreningspris för år 2017

Ekonomi:

Inget särskilt att notera så här i början av året

Egna Tävlingar/arena

Kjell rapporterade om SAJO hallen

Våra egna tävlingar ä spikade för året

Marknadsgruppen

Skickat tackbrev och Verksamhetsberättelse till Sponsorer/annonsör för det gångna årets samarbete.

Friidrott

Se rapporter på hemsidan. Vi har tecknat s.k elitförsäkring för fyra av våra aktiva

Stipendier utdelade vid årsmötet är noterade i bokföringen

Utbildning

Josef,Maria och Adam klara med sin kurs certifierad coach.

Övrigt

Konstituering av styrelsen verkställdes

Arbetsutskott utsågs Arnold,Monica och Börje Lennartsson

Anett Deltin har fått i uppdrag att kolla "röda tråden" för våra träningsgrupper

Beslutades att vi skall deltaga i Karnevalen och Nationaldagen

Nästa möte 7/3 2018 

 

Utdrag från styrelsemöte nr 1 år 2017/18                8/11 2017

Verksamhet 13/9-8/11 2017

Lämnat in ansökningar tävlingar år 2018

Ett tiotal WSK:are har varit på kurs I Ulllinge framtidens förening

Bokslut för år 2016/17 upprättat

Inomhusträningen har påbörjats

Diverse möten ang SAJO hallen

Föräldrautbildning på Finnvedsvallen har ägt rum ca 18 föräldrar

Inventering har skett av WSK förråd samt ställt i ordning

Ekonomi

Påskrift av bokslutet 2016/17 resultat +22tkr

Fastställde budgeten för år 2017/18

Nya medlems/träningsavgifter beslutades + 100kr

Egna tävlingar/arenagruppen

Beslutades om nya medaljer till våra tävlingar dessa skall inte vara årtalsbundna

Övrigt

Avstämning av våra policydokment mot vår bedrivna verksamhet

Vårdnadsförsäkring skall tecknas för 4 av våra aktiva

Vi beslutade att betala in 17tkr i aktiekapital för Värnamo Multiarena AB. Arnold skall ingå i styrelsen och till en början sköta de ekonomiska frågorna

Vi skall deltaga med arbete på Rusta under Magnus Petterssons ledning

Lägerdag i Växjö 7/1 skall genomföras i likhet med föregående år

Vi skall teckna avtal med Sport Admin vilken skall underlätta det adm arbetet.

Nästa möte Januari 2018

 

Utdrag från styrelsemöte nr 8 år 2016/17              13/9 2017

Verksamhet 17/8-13/9 2017

Påbörjat arbete med reselotter

WSK spelen 20/8 avklarat

Hämtat reselotter och delat ut dessa i träniongsgrupperna

WSK har anordnade en resa till Finnkampen för tränare och styrelse

Lokstöd våren 2017 inlämnat

Ekonomi

Erhållit bidrag till Kastburen i övrigt följer vi budgeten

Träningsgruppen

Mail har skickats till föräldrar ang. medverkan i träningsgrupperna

Tränarutbildning för föräldrar den 1/10 där grunderna gås igenom

Övrigt

Bestämdes att årsmötet skall hållas 2/12 2017

Att varje träningsgrupp skall ha separata avslutningar

Tränarna skall bestämma tid för uppföljning med aktiva avs.verksamhetsdagen i vrigstad år 2016.

Egna tävlingar bestämdes prel. till kvartsmarathon 5/5, WSK mini 16/5, Stora DM i början av juni samt WSK spelen 19/8.

Nästa möte 27/9 kl 18 ärende SAJO hallen

 

Utdrag från styrelsemöte nr 7 år 2016/17              16/8 2017

Verksamhet 8/6-16/8 2017

Kjell och Arnold har varit på träff ang SAJO hallen

Inventering av kastredskap har verkställts

Vi har skickat blommor till förre ordf John Ekelövs begravning

Redovisat f.gå reselotteri till kontrollant.

Ekonomi

Allt under kontroll vi följer budget.

Marknad

Nya reklamtavlor för 2017/18 framställda.

Kunde konstateras att uppmaningen till föräldrar att sälja annonser gav inte så mycket.

Egna tävlingar/arena

Tränarbrist i åldersklass födda 03-04. Det behövs fler föräldrar som hjälper till.Inventering av hela förrådet skall ske till hösten samt skall rensas och slängas sådant som inte är aktuellt.

Tävlingar

Se hemsida

Utbildning

Styrelsen kommer att deltaga i kurs på Ullinge s0m SISU anordnar

Övrigt

Lena informerade om finnkampsresan vi blir 18st.Arbete pågår att vaccinera klubben mot doping.

Vi skall i likhet med f.år anordna ett reselotteri med 500 lotter 1/9-1/12.

Föreningens nuvarande försäkringar genomgicks.

Nästa möte 13/9 2017 kl 18.00

 

Utdrag från styrelsemöte nr 6 år 2016/17              17/6 2017

Verksamhet 25/4/- 17/6 2017

WSK mini samt Värnamo Kvartsmarathon 3 resp 6 maj

Träff med  kommunen o berörda ang Sajo-hallen

Vi har deltagit i Karnevalståget samt Nationalsdagsfirande

Rebecca Nishiura fick Värnamo Kommuns pris för årets idrottsprestation år 2016  i samband med Nationalsdagsfirandet i Apladalen.

Inomhustider för år 2017/18 är bokade.

Vår nya Eltidsanläggning är på plats och provkörd

Ekonomi:

Resultat och likviditet under kontroll

Bidrag som erhölls f.år inrappporterade

Marknad:

Arnold skall träffa Elin för införande av nya annonsörer/sponsor därefter skall nya reklamtavlor upprättas.

Föräldraförsäljning av annonser uppgår till ca 7.000kr budgeterat 20.000kr

Egna tävlingar/arena:

Uppföljningsmöte avseende WSK mini och Värnamo Kvartsmarathon har verkställts.

Nästa år kanske en del av startavgiften i motionsloppet gå till ex barncancerfonden.

Tävlingar:

Tävlingarna rullar på med WSK deltagare i DM i Habo fick WSK ca 15 medaljer.

I övrigt se hemsidan

Utbildning:

Vi skall försöka få med ca 10st deltagare från WSK i en tvådagars kurs i Ullinge Värdshus från tränar/styrelse.

Övrigt:

Vi skall ta fram material och vaccinera klubben mot doping

Trivselaktivitet för aktiva 13- skall ske i Hestra 11/6

Nya medlemmar skall erhålla WSK information med regler mm .

Nästa möte 16/8 2017

 

Utdrag från styrelsemöte nr 5 år 2016/17              24/4 2017

Verksamhet 28/3-24/4 2017

Skickat ut kallelse föräldrar aktiviteter år 2017

Skickat ut inbjudningar till större företag ang Värnamo Kvartsmarathon

Avstämt medlemsavgifter år 2017

Rapportering arbetsgrupper:

Ekonomi:

Resultat och likviditet under kontroll

Marknad:

Alla avtal är inte insamlade ännu,vi använder skyltarna från förra året brytpunkten ändrad till 15/6 då vi för in de ändrade för 1 år framåt.

Egna tävlingar/arena:

Avstämningsmöte har skett 19/4 avseende våra tävlingar år 2017 allt under kontroll

Utbildning:

Vi skall bjuda in Anita Mårtensson SISU till nästa styrelsemöte. Förslag på barnledareutbildning för de som arbetar med Friidrottskolan och hjälptränare.

Övrigt:

Beslutade att avvakta med Sport Competence

Tränarfrågor varje tränare får i uppdrag att fråga föräldrar i sina respektive grupper.

Föräldramedverkan vi skall ha träffar i höst i respektive grupper för information om behovet.

Utvärdering verksamhetsdag i Vrigstad fortsatte skall sammanställas och gås igenom med ungdomarna.

Vi måste ha bättre rutiner när aktiva slutar skall fastställas nästa styrelsemöte.

Nästa möte 7/6 kl 18.00

 

Utdrag från styrelsemöte nr 4 år 2016/17             27/3 2017

Uppgiftslämnare Arnold Gustavsson

Sport Competence besökte oss och gick igenom sin modul för friidrott denna kommer att kosta 11.250kr för året,vi skall utvärdera och bestämma oss nästa styrelsemöte.

Verksamhet 23/2-27/3 2017

Bokat tider Finnvedsvallen

Vi har deltagit i Smålands Friidrottsförbund årsmöte

Skickat påminnelser medlemsavgifter år 2017

Skickat ut fria anmälningsavgifter Kvartsmarathon till Sponsorer

Rapportering arbetsgrupper:

Ekonomi:

Resultatet plus 18tkr följer budget.

Marknad:

Försäljning av annonser år 2017 skall vara klart 15/4.

Egna tävlingar/arena:

Vi har träffat ICA/kvantum ang. Paprikaloppet som skall gå isamband med vårt Kvartsmarathon.

Tävlingar:

Götalandsmästerskapen har avgjorts med WSK deltagare

Nya utomhustider bokade.

Maria o Ronny ingår i Styrelsen för Småland liksom f.år

Utbildning:

Josef,Adam,Maria har gått första delen av fyra för att bli certifierade coach ålder 16-20år.

Övrigt:

Dagens ämne var Rekrytering av ledare/tränare en jätteviktig fråga arbetet fortsätter  och här måste vi alla hjälpa till med synpunkter.

Utskick skall ske till allas aktivas föräldrar om medverkan att ingå i diverse arbetsgrupper.

Vi har fått förfrågan om träning av ensamkommande flyktingbarna men med tanke på tränarsituationen vågar vi inte binda oss i dagsläget.

Nästa möte 24/4 kl 18.00

 

Utdrag från styrelsemöte nr 3 år 2016/17             22/2 2017

Uppgiftslämnare Arnold Gustavsson

Verksamhet 19/1-22/2 2017

Dragning nr 3 reselotteri 31/1 har äg rum

Påbörjat arbetet med annonsörer år 2017

Sökt bidrag LOK o Värnamo Kommun hösten 2016

Vi har deltagit i informations möte angående nytt arenaområde

Vi har hållit i en kurs för 7-10 åringar i Värnamo

Möte marknadsgruppen 6/2

Möte egna tävlingar 7/2

Möte har ägt rum med Kommunen ang anläggningar 20/2

Rapportering arbetsgrupper:

Ekonomi:

Resultat + 36tkr t.om januari budgeten under kontroll

Marknad:

Arbetet med annonsförsäljning år 2017 påbörjat skall vara klar 15/4 2017.

Egna tävlingar/arena:

Rapport från möten med Kommunen angående anläggningar,

Gröndalshallen mest aktuellt vi är med i planeringen förhoppningsvis.

Arbetet med årets egna tävlingar pågår och är under kontroll

Friidrott:

Maria redovisade vilka tävlingar som våra aktiva deltagit i,

resultat mm kan studeras på vår hemsida.

Utbildning:

1 av 2 kurstillfällen för 7-10år har vi genomfört i Värnamo

Övrigt:

Utvärdering av verksamhetsdag i Vrigstad 22/10 gjordes ej färdigt.

Vi skall i möjligast mån deltaga det Kommunen arrangerar typ

Nationaldag, karneval mm

Vi måste lämna våra utomhustider till Kommunen

Friidrottskolan år 2017 diskuterades inga beslut togs.

Nästa möte 27/3 kl 18.00 

 

Utdrag från styrelsemöte nr 2 år 2016/17         18/1 2017

Uppgiftslämnare: Arnold Gustavsson 

Verksamhet 1/11 2016-18/1 2017

Verksamhetsberättelse 2015/16 färdigställd och utskickad

Medlemsavgifter för år 2016/17 utskickade

Vi har deltagit i Föreningarnas Julmarknad

WSK 76:e årsmöte med 42 deltagare samt WSK galan för aktiva

Erhållit 100.000kr från Norheds Stiftelse avseende eltidsanläggning

Vi har haft en lägerdag i Telekonsult Arena för våra aktiva

Dragning 1 och 2 i WSK reselotteri har skett

Arbetsgrupper Ekonomi:

Resultat för perioden - 12.000kr likviditeten är god

Marknad:

Ansökan sponsoravtal år 2017 har sökts

Under jan-febr skall teckning av annonsörer ske

Friidrott:

Lägerdag 7/1 i Växjö har genomförts för de aktiva

Inneträningen har startats upp

Möte med CC-sport ang kläder skall ske 1/2

Egna tävlingar/arena:

Ansökan om Eltidsanläggning/häckar samt div har inlämnats till Värnamo Kommun.

Utbildning:

Vi har deltagit på diskus/släggutbildning i Växjö

Magnus håller i friidrottskurs 7-10 år i Värnamo 18/2

Övrigt:

Planering av resa för styrelse och tränare avseende Finnkampen 2017 pågår

Konstituering av styrelse och arbetsgrupper 2016/17 verkställdes

Ansvarsområden 2016/17 genomgicks.

 

Utdrag från styrelsemöte nr 1 år 2016/17         9/11 2016

Uppgiftslämnare: Arnold Gustavsson

Verksamhet 22/9-31/10:

Vi har deltagit i uppstartsmöte Julmarknad

Arbetet med Verksamhetsberättelsen 2015/16 har påbörjats

Verksamhetsdag i Vrigstad har ägt rum 22/10

Besökt sponsorer Finnvedsbostäder samt Kvantum

Rapport arbetsgrupper:

Ekonomi:

Ekonomi bokslutet färdigställt + 21.550kr

Budget 2016/17 presenterades och godkändes

Marknad:

Tecknat sponsoravtal med Finnvedsbostäder samt Kvantum

Förfrågningar ligger ute på Swedbank,Värnamo Energi och Vida AB

Egna tävlingar:

Värnamo Kvarstmarathon 6/5 samt WSK spelen 22/8

Friidrott:

Inomhusträningen har börjat

Bokslutet godkändes och undertecknades.

Framtagning av årets stipendier skall göras

Ny affär för WSK inköp Kvantum

Årsmötet /WSK galan bestämdes till 11/12 kl 15.00 i Apladalsskolan

 

Utdrag från styrelsemöte nr 8 år 2015/16     21/9 2016

Uppgiftslämnare: Arnold Gustavsson

Verksamhet 17/8-21/9:

Träff med Värnamo City ang. marknader år 2017

Genomförda tävlingar WSK-Mini 24/8 samt Lag-UDM 3/9

Träff med Atletklubben ang. ev ny inomhushall

Aktivitetsdag -12 år Finnvedsvallen/Borgen

Utlämning av 2016 års reselotteri

Rapport arbetsgrupper:

Ekonomi:             Årets resultat beräknas överstiga budgeterat resultat

Marknad:             Arbetet med 2017 års sponsorer påbörjas

Egna Tävlingar:  WSK-mini 24/8 samt Lag-UDM 3/9

                              Uppföljning av årets tävlingar skall ske under hösten

Friidrott:              Aktivitetsdag Finnvedsvallen/Borgen 17/9

                             Friidrottskolan genomfördes V 32

                             Övrig verksamhet se hemsidan

Ev nya sponsoransökningar för år 2017 genomgicks

Program för verksamhetsdagen 22/10 i Vrigstad genomgicks

Planering av 2017 års externa tränare

Tävlingsansökningar år 2017 fastställdes

WSK jackor till styrelse o tränare provas ut

Nästa möte 9/11 kl 18.00

 

Utdrag från styrelsemöte nr 7      17/8 2016

Uppgiftslämnare Arnold Gustavsson

Verksamhet 2/6-17/8

Vi deltog i Nationalsdagsfirande i Apladalen

Emilia o Johan erhöll Värnamo Kommuns Idrotsspris för år 2015

Sommarfest i Villatorp för styrelse o tränare

Vår mångårige tränare o funktionär Knud Grandt har gått bort vi var representerade på begravningen.. Ett stort tack för allt arbete o WSK hjärta.

Vi har bokat inomshustider 2016/17

Vi har påbörjat arbete med 2016 års reselotteri

Vi har genomfört friidrottskola v 24 o 32 ett stort tack till alla unga ledare som hållit i denna....

Vi har sökt o fått lotteritillstånd till 1/9 2019

Rapport Arbetsgrupper

Ekonomi: prognos för året blir bättre än budgeterat

Marknad: Vi skall besöka Essell o Boman o Gardhage i september för nya avtal

                 Friveckolördag 29/10

Egna tävlingar/Arena: WSK mini 24/8 o Lag UDM 3/9 pågår arbete med

Friidrott: Se hemsida kan notera att Rebecka Nishiura tog guld USM spjut  ett stort        grattis!!!

Utbildning: Höstens kursprogram finns på hemsidan

Önskemål från styrelsen att de aktiva skall utse ett ungdomsråd

Vi bestämde om tävlingar år 2017 WSK mini,Wärnamo Kvartsmarathon samt WSK spelen.

Föräldraträff med aktiva den 17/9

Beslutades om verksamhetsdag i Vrigstad 22/10

LOK bidrag insändes senast 25/8

Nästa möte 21/9 kl 18.00             

 

Utdrag från styrelsemöte nr 6 1/6 2016

Uppgiftslämnare Arnold Gustavsson

Verksamhet 6/4-1/6

- erhållit Lions ungdomsledarestipendium år 2016

- tillverkat 5 st skyltar med våra annonsörer/sponsorer

-nya annonsörer: Hedins Bil,Wemo Automation,Restaurang Småland

-ny kastbur installerad på Finnvedsvallen

-sökt inomhustider vintern 2016/17

Rapport arbetsgrupper

Ekonomi: resultat +9tkr följer budget

Marknad:          Wsk deltog ej i Karnevalen även osäkert om friveckolördag.

                          Orsak Wmo City har nytt tivoli med egen personal.

Egna tävlingar: Wsk spelen genomfört fungerade bra men uppföljning

                          skall ske av samtliga våra tävlingar.

                          Bra netto på WSK kiosken.

Friidrott:            Finns på vår fina hemsida

                          Magnus rapporterade inga köer förnärvarande

                          Värnamo Kommuns idrottsprestationer år 2015 delas ut

                           till Johan o Emilia.. Grattis.......

                           Nya anmälningsrutiner

Utbildning:         Vi deltog med ca 10st i kurs plattformen

                            Maria deltog i kurs för hoppgrenar i Göteborg

 

Ändamål med tilldelade stipendium o Idrottslyftet genomgicks

Vi tittar på ny profilering av klubben

Nya regler för erhållande av material mot Värnamo Kommun

Friidrottskola v 24 o 32 genomgicks

Nya regler för uttag av stipendier skall tagas fram

Nästa möte 17/8

 

Utdrag från styrelsemöte nr 5 6/4 2016

Uppgiftslämnare Arnold Gustavsson

Föreningen har skaffat Swish konto hos Swedbank

Vi har bokat upp utomhustider på Finnvedsvallen

Vi har inlämnat deklaration o inbetalat reklamskatt för år 2015

Fastställdes informationsblad mm till nya medlemmar

Planering av en verksamhetsdag i Hook oktober månad

Genomgång av aktivitetslistan samt medlemsavgifter för år 2016

5 ungdomar har sökt feriejobb hos Föreningen i samarbetete

med Värnamo Kommun. Planering av arbetsuppgifter för dessa

pågår.

Förslag på datum WSK mini 24/8

Lottertillstånd sökt tom 30/9 2019.

Arbetsgrupper:

Ekonomi:                       Resultat +8tkr bättre än f.år i övrigt under kontroll.

Egna Tävlingar/Arena:  Har haft 2 möten för planering av årets tävlingar

                                      ligger långt framme i planeringen av dessa.

Utbildning:                     Madelene o Benny jobbar med dessa frågor.

Friidrott:                         Magnus kollar upp priser mm för inköp Tshirts

                                      Ny tränare 10-11år Jeanette Jarl-Ågren mycket positivt.

                                      Problem som måste lösas till nästa inomhussäsong

                                      är tillgång till hallar....

 

Nästa möte nr 6           1/6 2016 kl 18.00

 

Utdrag från styrelsemöte nr 4  24/2 2016

uppgiftslämnare Arnold

Vi har sökt o fått sponsring av Swedbank o Värnamo Energi AB

för år 2016.

 

Försäljning av annonser för år 2016 överstiger det budgeterade

målet, o ännu pågår försäljningen mycket bra jobbat..

 

Alla bidragsansökningar har lämnats in.

 

Vi har haft möte i Egna tävlingar/Arenagruppen avseende våra

tävlingar som vi arrangerar år 2016.

 

Utbildningsgruppen har haft sammanträde ang. tänkta

utbildningar för tränare o övriga funktionärer, arbetet pågår.

 

Vi gick igenom ett förslag ang. skrift till nya medlemmar fastställes

nästa styrelsemöte.

 

Vi har beviljats bidrag för gruppen funktionshandikappade, detta är

en ny spännande grupp under ledning av familjen Lennartsson.

 

Vi har vår ekonomi under kontroll o följer budget. 

 

Nästa möte nr 5 6/4 2016 kl 18.00

 

Utdrag från styrelsemöte nr 3  20/1 2016

uppgiftslämnare Arnold Gustavsson

Arbetet med försäljning av nya annonsörer o

sponsorer pågår skall vara avslutad 28/2 2016.

 

Maria o Arnold arbetar med att gå igenom de

äldre aktivas målsättningar mm för år 2016.

 

Verksamhetsplanen för 2015/16 genomgicks o beslutades.

 

Utskick av medlemsavgifter skall göras i Januari månad.

 

Sammanställning av bidrag LOK o Värnamo Kommun pågår.

 

Vi hälsar en ny styrelseledamot Mikael Åkesson välkommen

han skall även ingå i Marknadsgruppen.

 

Utdelning av Svenska Friidrottsförbundets silvermedalj utdelades

till Ronny Krönvall o Arnold Gustavsson..

Arbetet med att faställa policydokument krisplan pågår..

 

Nästa möte 24/2 2016

 

Vill önska alla Ett Gott Nytt år !!!

 

Nu ser vi framåt mot ett spännande år

både idrottsligt och övrigt..

 

Detta år kommer arbetet bl.a att bestå i

att få in annonsörer där vi alla får hjälpas åt.

 

Försöka få fler deltagare till våra egna arrangerade

tävlingar.

 

Fortsätta att arbeta med föräldrakontakter och

arbetet att skapa en s.k WSK familj.

 

Marknaderna som varit en stor inkomstkälla i

WSK verksamhet skall enligt uppgift minska i

antal, och då måste vi försöka få in andra alternativa

inkomstkällor.

 

Vi har kommit en bra bit på väg att möta framtidens

föreningsliv men ännu återstår det en del arbete, men

vi skall vara lyhörda och ta åt oss nya ideér.

 

Arnold

 

Utdrag från styrelsemöte nr 2 14/12 2015

Uppgiftslämnare Arnold Gustavsson 

 

Konstituering av styrelsen med ansvarsområden

fastställdes.

 

Utvärdering av jubileumet o WSK dagen/årsmötet

Jubileumet med 65 deltagare var mycket lyckat både

vad gäller program o plats.

WSK dagen med WSK galan för de yngre o

årsmötet var bra o platsen Apladalsskolan mycket bra.

Vi tackar Maria Jonasson att hon kan ordna denna plats för vissa

av våra aktiviteter.

 

Avstämning innestående stipendier gjordes med mindre

justeringar.

 

Individuell genomgång av de äldres aktiva målsättningar mm skall ske i

början av nästa år.

 

Utvärdering av vår hjälp av externa tränare gjordes vissa

ändringar under år 2015/16 skall ske.

 

Regler för individuella träningsläger fastställdes.

 

Utvärdering av att få igång ett ungdomsråd i WSK skall göras

av Maria Jonasson.

 

Vi avslutade mötet med kaffe o lussekatter o önskade varandra

en god Jul o Gott Nytt år.

 

Nästa möte 20/1 2016.

 

Utdrag från styrelsemöte nr 1  10/11 2015

Uppgiftslämnare Arnold Gustavsson

 

Nytt datum WSK-spelen är 29/5 2016

 

Deadline för verksamhetsberättelen är 19/11 2015

 

Årsbokslutet  resultat - 14tkr Eget Kapital 491tkr genomgicks o godkändes

bättre resultat än budgeterat.

 

Styrelsen godkänner prel budget för år 2015/16 läggs fram på årsmötet

 

Upprättat förslag på stipendier/priser inför årsmötet genomgicks o godkändes

 

Översiktilig genomgicks verksamhetsplanen år 2015/16 skall framläggas på årsmötet.

 

Nästa sammanträde möte nr 2 måndag 14/12 kl 18.00 ärende bl.a konstituering

 

Utdrag från Styrelsemöte nr 8  28/10 2015

Uppgiftslämnare Arnold Gustavsson

 

Nytt datum för WSK spelen söndagen 29/5 vårt tidigare

datum 12/6 krockade med Smålands DM tävlingar

.

Vår senaste marknad Friveckolördag gav ca 12tkr Bra...

.

Våra upprättade policydokument stämdes av mot vår verksamhet

för år 2014/15. 

 

Uppdrogs åt tränarna att inför första inomhusträningen gå igenom

nödutgångar med de aktiva.

 

Arnold redovisade tankar inför vår kommande verksamhetsberättelse,

en grupp avdelades till att sköta detta.

 

Avstämning av WSK dagen o Jubileum gjordes allt under kontroll

Arnold skall tala med vår huvudsponsor Essell-Produkter om att

sprida ut deras  stipendier på 10.000kr toltalt på fler aktiva....

 

Börje informerade om vår tänkta träningsgrupp för särskolan.

 

Utdrag från Styrelsemöte nr 7 30/9 2015

Uppgiftslämnare: Arnold Gustavsson

WSK har varit värd för ett möte ang. klubbsamarbete

deltagare WSK-Alvesta-Villstad- Småland vi kommer

fortsätta diskutera vissa frågor som rör tävlingar mm.

 

WSK har tagit initiativ att starta en arenagrupp som

skall vara tänkt samarbetspartner mot Värnamo Kommun 

ang . den framtida bygget av ny idrottsarena.

Arbetet fortsätter med nytt sammanträde för inblandade

föreningar 11/11 2015.

 

Avstämningar har gjorts av arbetsgruppen för egna tävlingar

avseende årets genomförda tävlingar.

I stort sett bra men vissa  ändringar till kommande år planeras.

 

Resultatet för år 2014/15 ser bättre ut än budgeterat..

 

Bokning av föräldrar till Friveckolördag o Julmarknaden skall

påbörjas.

 

Föräldraträff 21/10 under ledning av Maria Jonasson

 

Jubileumskommitte utsågs till vårt 75 års jubileum som skall

ske den 21/11:

Monika Brogård

Lena Hammarström

Thomas Borglin 

 

WSK dagen som skall innefatta aktiviteter för barn 15-17 samt

årsmöte 17-19 bestämdes till den 6/12

 

I stort sett alla reselotter utdelade till föräldrar 4 st/hushåll

 

Madelen gick igenom 

frågeformulär "Skattning idrotten vill"

 

Nästa möte bestämdes till 28/10 kl 18.30

 

Utdrag från Styrelsemöte nr 6 19/8 2015

Uppgiftslämnare: Arnold Gustavsson

Rapporter från arbetsgrupper:

Egna tävlingar/Arena

Gruppen samlas 31/8 för genomgång o analys av årets tävlingar.

Ekonomi:

Resultatet följer budgeterat resultat.

Marknadsgruppen:

Kallelse till friveckolördag 24/10 samt julskyltning 29/11 skall gå ut.

Inomhustiderna 2015/16 är bokade

Temavecka friidrott v 37 vi gör provapåkvällar under ordinare träning.

Reselotter 500 skall tryckas o säljas under hösten distribution skall ske

till varje hushåll 4st.

Vi skall undersöka kostnaden för en klubbtidning som ges ut i innan nyår

dvs 1ggr/år.

Vi har bjudit in i samarbete med Småland till ett möte 14/9-15 med 3 grannklubbar för att diskutera träning/funktionärer mm.

Vi skall kontakta Kommunen för att diskutera vissa frågor ang. Finnvedsvallen.

 

Datum: 2015-04-23

Uppgiftslämnare: Arnold Gustavsson

 

En liten summering vad som hänt sedan den nya styrelsen och jag som ny ordförande tillträdde vid vårt senaste årsmöte..

 

Vi har flyttat vår klubblokal till nya o moderna lokaler

Skolgatan 1 a. Där kan vi jobba rationellt med internetuppkopplingar

mm. Tror det var viktigt att få en förändring även i denna del.

 

Vi har uppdaterat våra kontaktlistor till de aktivas föräldrar detta

arbete är avklarat till ca 70% så ännu återstår det lite arbete.

Detta arbete kommer nu att läggas på Jonas Svensson som

även kommer att ansvara för vårt medlemsregister.

 

Vi har under Ronny Krönvalls ledning arbetat med att få vårt

förråd på Finnvedsvallen i ordning. Inget litet arbetet men

Ronny har lagt ned ett stort arbete så nu har vi snart ett förråd

med ordning o reda.

 

Vi har avklarat våra arrangemang under våren dvs Egna tävlingar, Marknader mm

med föräldrahjälp o våra gamla trogna medarbetare perfekt enligt min mening,

Men vi skall utvärdera detta under hösten något som är bra kan alltid bli bättre.

Det har gått åt ca 170 personer till detta inte helt lätt men ett fantastiskt engagemang har gjort det möjligt.

Vi kommer till kommande år att gå ut i januari med kallelser till våra arrangemang år 2016 då blir det lättare att planera.

 

Jag känner för egen del att jag börjar komma in i min roll i föreningen,

det har varit mycket att göra o sätta sig in i första tiden, men förhoppningsvis har

jag nu kommit så långt att jag med styrelsen hjälp kan tänka framåt o

göra vår förening ännu bättre..

 

Till sist vill jag tacka styrelsen,aktiva, föräldrar, övriga för det stöd jag fått under

min första tid som ordförande jag känner att vi jobbar mot ett gemensamt mål.

 

WSK hälsningar

Arnold


Rapport från styrelsemöte nr 5  datum 3/6 2015

Rapporter från arbetsgrupper

 

Egna tävlingar/Arena:

Kvartsmarathon o WSK spelen avklarade på ett bra sätt,

vi skall nu utvärdera tävlingarna o se vad vi kan göra ännu

bättre.

 

Ekonomi:

Vi följer vår upprättade budget

 

Marknadsgruppen:

Karnevalen gav ett bra netto..

Nästa marknad friveckolördag 24/10

 

Friidrott:

Träningar o tävlingar under kontroll

Vi har gjort en enkät i f.d Deltins grupp denna

håller på att utvärderas.

 

Vi planerar en föräldraträff måndagen 28/9 med lite

nytt upplägg.

Vi har 75 års jubileum i år,vi diskuterade att

lägga ihop firandet med vårt årsmöte i slutet av november.

WSK mini planeras 25/8.

Vi skall deltaga i samarbete med Svenska Friidrottsförbundet

aktivitet på City-Gross den 1/8.

Ronny Krönvall hjälpte Landstinget att anordna sitt motionslopp,

vi bör i framtiden samarbeta med deras friskvårdsgrupp.

Vi gick igenom medlemslistan denna skall nu uppdateras 

löpande samt våra föräldrakontakter ansvaret på detta kommer

att ligga på Jonas Svensson ett mycket viktigt arbete i en

förening.

Madelene Nishiura har registrerat oss på Gräsroten,nu måste

vi ut med information så att vi kan registrera våra ev. spel hos

Svenska Spel vi får då provision på detta.

Nästa sammanträde onsdagen 19/8.

 

Rapport från styrelsemöte nr 4    22/4 2015

Rapporter från arbetsgrupper.

Egna tävlingar/arena

Kjell o Ronny rapporterade från våra egna tävlingar

Wärnamo Kvartsmarathon är under kontroll till 90% efter denna

skall arbetet med WSK spelen påbörjas

Ronny har kontakt med Kommunen ang nytt material

Ekonomi

Arnold rapporterade att likviditeten är under kontroll

Marknadsgruppen

Marknaden Marsmötet bra netto...

Nästa aktivitet Karnevalen 

 

Vi skall ha rutiner för att kunna visa bilder på aktiva på hemsida mm med 

föräldrargodkännande.

Arbetet med kontaktlistor föräldrar pågår vi har kommit långt i detta arbete

Maria redogjorde för våra tävlingsdräkter lite problem med Stadium men det kommer att lösas.

Inbjudan föräldrar till vår nya klubblokal skall ske till hösten.

Vi skall deltaga i Citygross event Ronny håller i detta skall ske 1/8 ungefär samma upplägg som förra året.

Arbetet med nya klubblokalen är nästan färdigt vi skall skaffa en fin skylt utanför 

där det framgår vår logga o klubblokal.

Nästa möte 3 juni

 

Hej på Er...

 

Ja nu har det gått några månader sedan jag tog över som ordförande i

WSK.. Jag visste från början att detta var ingen lätt uppgift att ta

över efter Hans Fagher, men som person gillar jag utmaningar.

Efter 4 månader har det hänt mycket i föreningen, vi har bytt klubblokal och

jobbar nu i en modern klubblokal på Storgatan 59 i Länsförsäkringarhuset.

Jag kan erkänna att hade jag förstått hur mycket jobb det var med en flytt så kanske den fått vänta, men nu är vi på plats och det känns jättebra.

Min viktigaste uppgift kände jag från början var att få föräldrakontakt vi har nu genom våra tränares hjälp fått en aktuell förteckning med alla kontaktuppgifter.

Jag har nu gått ut med förfrågan till föräldrarna om att delta i någon av våra aktiviteter för år 2015. Jag kan erkänna att ibland är det lite svårt att få kontakt med dessa, men där har jag en bestämd uppfattning alla skall med på detta "tåg"och där kommer jag hålla en linje alla skall deltaga så länge man har barn/ungdomar i klubben.

Förutom denna viktiga uppgift har vi haft 3 styrelsesammanträden jag kommer att rapportera framåt vad vi beslutar i dessa så att att alla är med och kan känna delaktighet i klubbens arbete.

Aktiviteter som är avklarade är Frimärksmässan samt Marsmötet båda med ett

bra ekonomiskt resultat.

Nu närmast är det Wärnamo Kvartsmarathon 9/5 samt WSK spelen 24/5 vi har en fantastisk grupp som jobbar med dessa tävlingar så i stort sett har vi allt under kontroll. Anders Gradeen har införskaffat ett modernt tävlingsmodul där vi kan följa den s.k röda tråden från anmälning till fakturering skall bli spännande att följa detta.

I övrigt fungerar vår träningsgrupper mycket bra tack vare våra fantastiska tränare och Ronny Krönvall har jobbat jättemycket med vårt förråd på Finnvedsvallen ett mycket viktigt arbete ordning o reda är viktigt.

Jag måste nämna att vi har fått 2 JSM guldmedaljer o ett silver i USM och att Johan Brasch erhöll VN:s pris så vi är riktigt på gång i klubben.

Dessvärre så lämnade Amanda Gabrielsson oss för Örgryte IS, det skedde i samförstånd med alla så det känns jättebra och vi önskar henne lycka till

Nu kommer vi i styrelsen o arbetsgrupper att fortlöpande lämna information på denna fliken så gå in o kolla vad som händer i WSK

 

WSK hälsningar

Arnold Gustavsson

ordf.

 
Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Vår huvudsponsor
Våra övriga sponsorer
Våra annonsörer