Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Wärnamo Sportklubb

WSK:s värdegrund


 • WSK vill ge alla som önskar, möjlighet att träna friidrott utifrån sina förutsättningar och ambitioner.
 • WSK vill ge de som satsar på att bli så bra som möjligt, förutsättningar att nå dessa mål.
 • WSK vill uppnå målen genom att erbjuda friidrottsträning under kompetent ledning och där det finns stort utrymme för glädje och lek.
 • WSK vill att all idrottslig framgång skall uppnås genom rent spel och tar avstånd från all form av doping och annat fusk.
 • WSK vill att alla medlemmar även skall utvecklas som människor och tar avstånd från all form av kränkande behandling.
 • WSK skall genom sitt förhållningssätt till vår klubb och till varandra skapa en gemenskap där alla kan känna sig trygga och de aktiva skall stöttas i med o motgång.
 • WSK skall verka för social gemenskap, utveckling, jämställdhet mellan könen och att vara en mångkulturell förening där alla är välkomna.
Reviderad 14/11 2018
WSK:s vision
 • Genom att alltid sätta den aktive i första hand, och se till individen, skall WSK vara den mest attraktiva idrottsföreningen i Kommunen.
 • Genom fortbildning av tränare, engagemang av föräldrar och bra organisation skall WSK alltid erbjuda den aktive bra tränings- och tävlingsmöjligheter.
 • Vi skall, utifrån individens behov, kunna erbjuda både breddidrott samt elitsatsning.
 • Klubbens strävan är att främja ungdomarnas mentala och fysiska hälsa och därmed skapa ett livslångt intresse för en aktiv livsstil.
Reviderad 14/11 2018
 
Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Tävlingsstatistik för våra aktiva
Vår huvudsponsor
Våra övriga sponsorer
Våra annonsörer